Bukettar og Dekorasjonar
Me lagar bukettar og dekorasjonar til alle anledningar. Alt frå enkle roser til store dekorasjonar. Som ei generell anbefaling bør du rekna ein minstepris på kr 150,-.for bukettar, tilsvarande for ein dekorasjon er ca. 200,-kroner. Me kan sjølvsagt laga enklare og rimelegare alternativ.

BlomsterTorget AS
BlomsterTorget as er den nyaste blomsterbutikken på Voss, og ligg i Amfi Voss, Hardangervegen 25.
Senteret vart opna i november 2002 og inneheld i alt 27 butikkar.